Het tweede campagnespotje van onze ploeg voor de federale verkiezingen.
Eén boodschap: Ja! ’t Is tijd voor Johan.
Vind je onze standpunten interessant? Ben je van mening dat wij in staat zijn om die goed uit te voeren. Stem komende zondag zeker voor het kartel sp.a-spirit, elke stem telt op vandaag.

Advertenties

Opmerkelijke uitspraak van Vlaams Belang tijdens Ter Zake 07/Audit van woensdag 6 juni.
Wat betreft het klimaat en de problemen daarmee, zegt de partij dat je de mensen geen angst mag aanjagen op dat vlak. Toch raar, niet? De partij die de mensen al jaren angstgevoelens bezorgt omtrent het thema veiligheid, zegt nu het omgekeerde. Zouden ze nu eindelijk beseffen dat hun aanpak geen goede is?

Bellegem, deelgemeente van Kortrijk, is erin geslaagd om de felbegeerde titel ‘Dorp van de Ronde’ binnen te halen. In 2008 staat Bellegem centraal als dorp tijdens de 92ste Ronde van Vlaanderen op zondag 6 april.

Het project “Dorp van de Ronde” werd opgestart in 2000 en is in 2008 aan de negende editie toe. In de pare jaren wordt de titel toegekend aan een West-Vlaamse gemeente, in de onpare jaren wordt gekozen voor een Oost-Vlaams dorp. Ingelmunster, Kluisbergen, Tielt, Eeklo, Lichtervelde, Brakel, Ichtegem en Gavere passeerden de revue.
Het “Dorp van de Ronde” werd in het leven geroepen om een forum te bieden aan de vele spontane feestelijke activiteiten die elk jaar opnieuw en overal langs het parcours van de Ronde worden in het leven geroepen. Het initiatief kent een groeiend succes. Aan de verkiezing gaat geen wedstrijd of competitie vooraf. De organisatoren van Vlaanderens Mooiste peilen naar een bijzondere Ronde-link en naar het engagement van de betrokken gemeente om met de ganse gemeenschap activiteiten op te zetten in het kader van de Ronde en het gekozen thema als uitgangspunt. Deze activiteiten krijgen een bijzondere plaats in de communicatie rond de klassieker.

Zo had Bellegem het voordeel dat dorpsgenoot Germain Derycke in ’08 een halve eeuw geleden de klassieker won. Maar vooral het vele volk dat Bellegem op de been bracht tijdens de doortocht dit jaar, zal meegespeeld hebben. Gelukkig heeft de polemiek over de valpartij op de Westelijke Ringbrug, die natgespoten werd, hen geen nadeel berokkend. Zelf was ik bezorgd over hun kandidatuur naar aanleiding van deze heisa, maar wou ik ten zeerste dat Bellegem de titel kreeg.

Nu alles op alles zetten om een professionele doortocht doorheen Bellegem te organiseren. Ik ben er gerust in als ik in de kranten lees dat de stadsdiensten politie er ten volle voor willen gaan om er een geslaagd evenement van te maken. Succes!

Het campagnespotje van sp.a, vooral geliefd bij de jongeren. Ouderen stellen er zich vragen bij. Toch een verfrissende aanpak als je het naast de spotjes van andere partijen plaatst. Gewaagd, vernieuwend en met een duidelijke boodschap. Vraag maar aan de mensen die het gezien hebben waar het over gaat, ze weten het je zeker te vertellen!

Ik ben ervan overtuigd dat onze campagne van sp.a-spirit voor de federale verkiezingen op dit ogenblik de meest originele is. Niet enkel origineel, maar vooral positief en opbouwend. Net wat de mensen vandaag nodig hebben binnen de hedendaagse dualisering tussen Vlaanderen en Wallonië. Ja! België mag er zijn.

Er werden ook leuke stickers ontworpen met coole slogans:
Ja! Er moet meer geknuffeld worden
Ja! We worden kampioen

Ja! Ik rem ook voor zuurpruimen
Ja! Latijn is cool

Wens je zelf dergelijke stickers, laat het me weten. Ik heb nog enkele vellen liggen en ze zijn er om gebruikt te worden.

Zijn er mensen die willen meehelpen aan de campagne door een affiche aan het venster uit te hangen, een bord in de tuin te willen plaatsen, folders te bussen,…geef een seintje. Ja! Ik wil helpen met de campagne van sp.a-spirit.

Ja! we hebben een geweldige campagnewp7r11m3.jpg

Ben je alleenstaand? Zoek je een slaapplaats? Is je Frans niet zo schitterend? Wil je toeristische info over een streek in Wallonië? Dan heeft animo voor jou een dienst op maat gemaakt: animodating.be biedt een antwoord op jouw verlangens. Dit idee werd ontwikkeld door de nationale besturen van animo en MJS. Zelf behoor ik sinds november ’05 tot het nationaal bestuur van animo.

Wat is het concept?
animo en mjs (de Franstalige jonge socialisten) hebben de handen in mekaar geslagen om een service op te richten die de taalgemeenschap overschrijdt. In beide landsdelen stijgt het aantal alleenstaanden en het zou dan ook een doodzonde zijn om hier niets aan te doen. Ook vinden we dat de kennis over de andere gemeenschap in België zowel bij Nederlandstaligen als Franstaligen achteruit gaat. We willen de kennis over de ander vergroten door Franstaligen en Nederlandstaligen aan elkaar te koppelen.

Al laat de naam uitschijnen dat het enkel romantiek en liefde is: animodating is meer dan dat.
Als je een fietstocht plant in Wallonië en je zoekt een plaatselijke gids of een leuke overnachting, ook dan kan je bij animodating terecht. Ben je reeds volledig overtuigd? Neem dan een kijkje op www.animodating.be. Ben je nog niet overtuigd: surf dan gewoon naar de website voor meer informatie. Maar onthoud: de dienst is gratis, dus verliezen is onmogelijk!

En stel dat er een Belgisch trouwfeest aankomt… vergeet dan niet om een uitnodiging naar animo en MJS te sturen.

Op de gemeenteraad van 14 mei zal de progressieve fractie sp.a-spirit-Groen! het voorstel doen om de aanvullende personenbelasting te verminderen van 7,9 tot 7,4 %. Daardoor zou de Kortrijkse bevolking zowat 1,1 miljoen euro minder belastingen moeten betalen. De financiële situatie van Kortrijk is immers zo stevig dat de stad zich gerust een belastingsvermindering kan permitteren, zelfs al zou het huidige bestuur beslissen meer te gaan investeren. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar, waarvan de afrekening maandag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Uitstekende financiële uitgangspositie
2006 was het laatste jaar van het CD&V-sp.a-bestuur in Kortrijk. De begrotingsrekening 2006 van stad Kortrijk vertoont een positief resultaat van 8.429.208,19 euro. Dat is het hoogste overschot van de voorbije bestuursperiode. Weliswaar waren er vorig jaar voor 11,7 miljoen euro uitzonderlijke inkomsten (door de verkoop van Electrabel-aandelen voor 3,6 miljoen euro, de uitkering van de reserves van Gaselwest voor 4,5 miljoen euro en de beursgang van Telenet voor 5,5 miljoen euro). Maar die financiële gelukslag is uit het begrotingsresultaat weggegomd met netto-overboekingen (15 miljoen euro) naar de investeringen en de reserves van de stad.

Door een voorzichtig beleid heeft de vorige bestuursploeg, waarvan de sp.a deel uitmaakte, een riant starkapitaal bijeengespaard voor het huidige bestuur, waaruit de sp.a is verwijderd. Helemaal anders dus dan de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin de vorige ploeg in 2001 begon. In 2001 bedroegen de reserves hoop en al 64.000 euro (och arme 2,6 miljoen frank).
De financiële reserves van de stad bedragen momenteel 17,5 miljoen euro (meer dan 700 miljoen frank) en daar komt in 2007 nogmaals 5 miljoen euro netto bij.

Desondanks een investeringsstop
Ondanks die goede financiële startpositie is de nieuwe bestuursploeg niet ernstig aan het investeren gegaan in zijn eerste jaar. Zelfs na de wijziging van de begroting 2007 na verwerking van de resultaten van vorig jaar, neemt het huidige bestuur zich voor om amper 33 miljoen euro te investeren. Vorig jaar begrootte Kortrijk, met de sp.a in het schepencollege, niet minder dan 60 miljoen euro. Daarvan is er voor 43 miljoen euro vastgelegd. De resterende 17 miljoen euro werden doorgeschoven naar dit jaar. Dat betekent dat er dit jaar slechts voor 16 miljoen euro nieuwe werken op de begroting is ingeschreven. Dat is bedroevend laag in het licht van de stevige stadsfinancies.

Bijzonder pijnlijk voor de Kortrijkse bevolking is de verschrompeling van de post ‘wegenwerken in uitvoering’. Dat zijn de geplande investeringen in zaken die iedereen aanbelangen, zoals herstel van asfaltlagen, wegaanpassingen, onderhoud van fietspaden en trottoirs, aanleg van nieuwe fietspaden en trottoirs enzovoort. Vorig jaar stond daarvoor 9,5 miljoen euro op de begroting; dit jaar slechts 3,9 miljoen euro. Aangezien er vorig jaar voor 1 miljoen euro van die wegenwerken niet vastgelegd geraakten, bevat de begroting 2007 voor wegenwerken in uitvoering amper 2,9 miljoen euro nieuwe werken. Dat zou dus veel beter kunnen.

Ruimte voor belastingsverlaging
De aanvullende belasting op de personenbelasting, die in Kortrijk 7,9 % bedraagt, leverde vorig jaar 18 miljoen euro op. Uit het grote overschot van vorig jaar en het aanzwellen van de financiële reserves kan besloten worden dat er ruimte is voor een belastingsverlaging. Het is niet de opdracht van een stad om op kosten van zijn bevolking onverantwoord grote reserves aan te leggen. De reserves moeten groot genoeg zijn om in periodes van tegenvallende rentestanden verder te kunnen investeren zonder de leninglast te hoog te laten oplopen, maar het kan niet de bedoeling zijn het opgepotte geld te blijven vermeerderen.
Zelfs al zou Kortrijk wat dynamischer gaan investeren, dan nog zijn de ontvangsten zodanig dat de reserves niet hoeven te worden aangesproken. Het is proefondervindelijk bewezen dat de stad dynamisch gerund kan worden met minder belastingen. Sp.a-spirit-Groen! stelt dus voor om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,9 tot 7,4%. Dat is precies het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Een dergelijke belastingsvermindering zou betekenen dat de Kortrijkse gezinnen 1,1 miljoen euro minder belastingen per jaar zouden moeten betalen.

Met de vastgestelde financiële toestand van Kortrijk kan goed bestuur slechts betekenen: meer investeringen en minder belastingen. De fractie sp.a-spirit-Groen! is benieuwd of de huidige bestuursploeg, met VLD, daar wil op ingaan.